Hệ thống phân tích năng lượng nhiệt phát quang ni tơ
Model: 800 series TEA
Hãng: ELLUTIA
Xuất xứ: Anh
Hệ thống sắc ký khí (Model: 500-GC)
Model: 500-GC
Hãng: ELLUTIA
Xuất xứ: Anh
 
Hệ thống sắc ký khí (Model: 200-GC)
Model: 200-GC
Hãng: ELLUTIA  INSTRUMENT
Xuất xứ: UK
 
youtube
Facebook
Twitter