Máy dò dầu
Model: ODL - 1600
Hãng sản xuất: DKK-TOA
Xuất xứ: Nhật Bản
 
Thiết bị đo nước cầm tay
Model: P-40 Series
Hãng sản xuất: DKK TOA
Xuất xứ: Nhật Bản
Thiết bị đo chất lượng nước đa chỉ tiêu, TOA-DKK, MM-43X
Model: MM-43X
Hãng sản xuất: TOA-DKK
Xuất xứ: Nhật Bản
Máy phân tích kim loại nặng trực tuyến tự động, TOA-DKK, HMA Series
Model: HMA Series
Hãng sản xuất: TOA-DKK
Xuất xứ: Nhật Bản
Thiết bị phân tích tổng Nitơ/Phốt Pho/COD tự động
Model: NPW-160
Hãng sản xuất: TOA-DKK
Xuất xứ: Nhật Bản
Thiết bị đo chất lượng nước sinh hoạt online
Model: MWB4-72
Hãng sản xuất: TOA-DKK
Xuất xứ: Nhật Bản
Hệ Thống Quan Trắc Nước Thải Tự Động
Model: ONLINE
Hãng sản xuất: TOA-DKK
Xuất xứ: Nhật Bản
Trạm quan trắc tự động không khí xung quanh
Model: AIR POLLUTION MONITORING STATION
Hãng sản xuất: TOA-DKK
Xuất xứ: Nhật Bản
Máy đo độ đục cầm tay
Model: TB-31
Hãng sản xuất: TOA-DKK
Xuất xứ: Nhật Bản
youtube
Facebook
Twitter