Thiết bị sắc ký lớp mỏng (Biostep TLC/HPTLC System)
Model: TLC/HPTLC System
Hãng sản xuất: Biostep
Xuất xứ: CHLB Đức
 
youtube
Facebook
Twitter