Các hệ thống phản ứng áp suất cao Model BR-series

Model: BR-series
Hãng sản xuất: Berghof
Xuất xứ: CHLB Đức

Lò vi sóng phá mẫu Speedwave Xpert
Model: Speedwave Xpert
Hãng sản xuất: Berghof Products + Instrument GMBH
Xuất xứ: CHLB Đức
Lò vi sóng phá mẫu Speedwave Entry
Model: Speedwave Entry
Hãng sản xuất:
Berghof Products + Instrument GMBH
Xuất xứ: CHLB Đức
Bình chịu áp suất phá mẫu

Model: DAB-series
Hãng sản xuất: Berghof
Xuất xứ: CHLB Đức

Hệ thống phản ứng không kim loại DB-series
Model: DB-series
Hãng sản xuất: Berghof
Xuất xứ: CHLB Đức
 
Các hệ thống phản ứng áp suất thấp

Model: NR-series
Hãng sản xuất: Berghof
Xuất xứ: CHLB Đức

youtube
Facebook
Twitter