Phân cực kế Atago
Model: POLAX-2L
Nhà sản xuất: Atago
Xuất xứ: Nhật Bản 
 
Máy đo độ đường
Model: SAC-i
Nhà sản xuất: Atago
Xuất xứ: Nhật Bản
Phân cực kế tự động
Model: AP-300
Nhà sản xuất: Atago
Xuất xứ: Nhật Bản

 

youtube
Facebook
Twitter