Thiết bị sắc ký lớp mỏng (Biostep TLC/HPTLC System)

Thiết bị sắc ký lớp mỏng (Biostep TLC/HPTLC System)

Sắc ký lớp mỏng (TLC) dùng để tách và phân tích các đơn chất ra khỏi hỗn hợp.
Với sắc ký lớp mỏng, việc di chuyển của pha động trên pha tĩnh làm cho hồn hợp chất bị tách ra từng chất riêng biệt. Sự phân tách các chất dựa trên quá trình hấp phụ vật lý và hóa học.
Hầu hết việc tách được thực hiện trong buồng bão hòa, tức là phòng khí được bão hòa trong buồng TLC với dòng dung môi di động, sự phân chia có thể diễn ra trong các buồng thẳng đứng hoặc ngang.
Sau khi tách, làm khô và và tiến hành các bước xem xét để cho vào buồng chụp, ánh sáng có thể nhìn thấy và/hoặc UV (254 và 366 nm) cũng thường được sử dụng. Lý tưởng nhất, bản mỏng TLC được đặt vào một buồng tối có thể được chiếu sáng và có thể chụp ảnh bằng cách sử dụng một máy ảnh màu chất lượng cao. Tuy nhiên, các buồng soi UV đơn giản cũng phù hợp cho việc đánh giá nhanh sự tách chất.
Thiết bị sắc ký lớp mỏng (Biostep TLC/HPTLC System)
Model: TLC/HPTLC System
Hãng sản xuất: Biostep
Xuất xứ: CHLB Đức
 
youtube
Facebook
Twitter