Thiết bị phân tích tổng Nitơ/Phốt Pho/COD tự động

Thiết bị phân tích tổng Nitơ/Phốt Pho/COD tự động

Thiết bị NPW-160 được lắp đặt trong các nhà máy và văn phòng kinh doanh, để theo dõi thoát nước. Thiết bị tự động đo tổng nitơ, tổng phốt pho và mật độ COD trong kiểm soát chất lượng nước. Phương pháp quang phổ tử ngoại được áp dụng cho phép đo COD, lấy hệ số theo tương quan với phân tích tay và hệ số đầu vào để hiển thị giá trị COD. Tiêu chuẩn dụng cụ: 1 dòng chất lỏng, 1 loại phạm vi, 03 mục đo.
Máy dò dầu
Model: ODL - 1600
Hãng sản xuất: DKK-TOA
Xuất xứ: Nhật Bản
 
Thiết bị đo nước cầm tay
Model: P-40 Series
Hãng sản xuất: DKK TOA
Xuất xứ: Nhật Bản
Thiết bị giám sát sợi amiăng hãng Sibata
Model: F-1K
Hãng sản xuất: SIBATA
Xuất xứ: Nhật Bản
Thiết bị giám sát nồng độ bụi theo thời gian thực hãng Sibata
Model: FLD-1
Hãng sản xuất: SIBATA
Xuất xứ: Nhật Bản
Thiết bị kiểm tra độ khít của khẩu trang, mặt nạ

Model: MT-05U
Hãng sản xuất: SIBATA
Xuất xứ: Nhật Bản

Thiết bị đo chất lượng nước đa chỉ tiêu, TOA-DKK, MM-43X
Model: MM-43X
Hãng sản xuất: TOA-DKK
Xuất xứ: Nhật Bản
Máy lấy mẫu bụi khí thể tích lớn, SIBATA, HV-RW
Model: HV-RW 
Hãng sản xuất: SIBATA
Xuất xứ: Nhật Bản
Thiết bị lấy mẫu khí thể tích lớn, SIBATA, HV-500R
Model: HV-500R
Hãng sản xuất: SIBATA
Xuất xứ: Nhật Bản
Máy đo bụi hiện số, SIBATA, LD-5R
Model: LD-5R
Hãng sản xuất: SIBATA
Xuất xứ: Nhật Bản
Bơm lấy mẫu khí hãng Sibata
Model: MP-W5P
Hãng sản xuất: SIBATA
Xuất xứ: Nhật Bản
youtube
Facebook
Twitter