Hệ thống sắc ký khí ghép khối phổ (GC/MS)

Model: JMS-Q1500GC
Hãng sản xuất: JEOL
Xuất xứ: Nhật Bản

Sắc ký lỏng ghép khối phổ TOF
Model: JMS-T100LP AccuTOF LC-plus 4G
Hãng sản xuấtJEOL
Xuất xứ: Nhật Bản
Khối phổ MALDI-TOF (JEOL MALDI TOF MS)
Model: JMS-S3000
Hãng sản xuất: JEOL 
Xuất xứ: Nhật Bản

JMS-S3000 là MALDI-TOF MS kết hợp hệ thống quang ion theo đường bay hình xoắn ốc độc đáo của công ty JEOL.
Sắc ký Khí 2D Khối phổ TOF
Model: JMS-T200GC
Hãng sản xuất: JEOL
Xuất xứ: Nhật Bản
SẮC KÝ KHÍ KHỐI PHỔ PHÂN GIẢI CAO
Model: JMS-800D
Hãng sản xuất: JEOL 
Xuất xứ: Nhật Bản

 
Khối phổ phân tích mẫu trực tiếp, JEOL, AccuTOF-DART
Model: AccuTOF-DART
Hãng sản xuất: JEOL
Xuất xứ: Nhật Bản

 
Sắc ký khí khối phổ 3 tứ cực
Model: JMS-TQ4000GC
Hãng sản xuất: JEOL
Xuất xứ: Nhật Bản

 
youtube
Facebook
Twitter