Thiết bị cộng hưởng spin điện tử (ESR)

Model: JES- X3 Series 
Hãng sản xuất: JEOL
Xuất xứ: Nhật Bản

Phân tích phổ cộng hưởng từ hạt nhân
Model: JNM-ECZ500R
Hãng sản xuất: JEOL
Xuất xứ: Nhật Bản

 
youtube
Facebook
Twitter