Thiết Bị Luân Nhiệt - PCR (Analytik Jena Biometra TAdvanced)

Thiết Bị Luân Nhiệt - PCR (Analytik Jena Biometra TAdvanced)

Các thiết bị sản xuất tại Đức, đều đạt tiêu chuẩn cao về độ tin cậy, độ chính xác và đồng đều block nhiệt trong thời gian dài. Các model đều trang bị màn hình cảm ứng màu 7" và giao diện phần mềm dễ sử dụng. Người dùng có thể tùy chọn chế độ lập trình mẫu hoặc chọn vào danh sách khởi động nhanh.
Model này kết hợp các tính năng quan trọng trong một thiết bị, đáp ứng yêu cầu cao nhất về tốc độ, độ chính xác và đồng nhất nhiệt độ trong khi vẫn đáp ứng nhu cầu ứng dụng đa dạng. Protocols PCR tối ưu hóa được thực hiện dễ dàng với Protocol Wizard. Gradient nhiệt độ ủ mồi có thể cài đặt dải tuyến tính rộng.
Biometra TAdvance có sẵn các định dạng block nhiệt khác nhau. Nhờ vào công nghệ QBE, các module block nhiệt có thể thay đổi trong vài giây.


 
Thiết Bị Luân Nhiệt - PCR (Analytik Jena Biometra TAdvanced)
Model: Biometra TAdvanced
Hãng sản xuất: Analytik Jena
Xuất xứ: CHLB Đức
 
Thiết Bị Luân Nhiệt - PCR
Model: Biometra TOne 96/96G
Hãng sản xuất: Analytik Jena
Xuất xứ: CHLB Đức
 
Thiết bị luân nhiệt - PCR
Model: Biometra TRIO
Hãng sản xuất: Analytik Jena
Xuất xứ: CHLB Đức
 
Thiết bị luân nhiệt định lượng - Realtime PCR
Model: qTower3/qTower3 G
Hãng sản xuất: Analytik Jena
Xuất xứ: CHLB Đức
 
Thiết Bị Luân Nhiệt Định Lượng - Realtime PCR (AJ qTower3 84/qTower3 84G)
Model: qTower3 84/qTower3 84G
Hãng sản xuất: Analytik Jena
Xuất xứ: CHLB Đức 
 
youtube
Facebook
Twitter