Thiết bị luân nhiệt - PCR

Thiết bị luân nhiệt - PCR

Thiết bị sản xuất tại Đức, đạt độ chính xác cao và đồng đều block nhiệt trong thời gian dài. Các model đều có màn hình cảm ứng màu 7" và giao diện phần mềm dễ sử dụng. Người dùng có thể tùy chọn giữa các chương trình lập sẵn hoặc chọn trong danh sách khởi động nhanh.
Biometra TRIO cung cấp 3 block nhiệt độc lập có thể chạy đồng thời 3 phản ứng PCR khác nhau. Biometra TRIO là thiết bị độc đáo, lý tưởng trong việc tối ưu hóa nhiệt độ ủ mồi, điều mà rất quan trọng cho các phản ứng PCR.


 
Thiết Bị Luân Nhiệt - PCR (Analytik Jena Biometra TAdvanced)
Model: Biometra TAdvanced
Hãng sản xuất: Analytik Jena
Xuất xứ: CHLB Đức
 
Thiết Bị Luân Nhiệt - PCR
Model: Biometra TOne 96/96G
Hãng sản xuất: Analytik Jena
Xuất xứ: CHLB Đức
 
Thiết bị luân nhiệt - PCR
Model: Biometra TRIO
Hãng sản xuất: Analytik Jena
Xuất xứ: CHLB Đức
 
Thiết bị luân nhiệt định lượng - Realtime PCR
Model: qTower3/qTower3 G
Hãng sản xuất: Analytik Jena
Xuất xứ: CHLB Đức
 
Thiết Bị Luân Nhiệt Định Lượng - Realtime PCR (AJ qTower3 84/qTower3 84G)
Model: qTower3 84/qTower3 84G
Hãng sản xuất: Analytik Jena
Xuất xứ: CHLB Đức 
 
youtube
Facebook
Twitter