Thiết bị luân nhiệt định lượng - Realtime PCR

Thiết bị luân nhiệt định lượng - Realtime PCR

Thiết bị luân nhiệt Real-time PCR hàng đầu
Chi phí vận hành thấp, thời gian phân tích nhanh, nhận được kết quả tốt nhất - tất cả ở thể tích mẫu cao? Danh mục sản phẩm qTower3 nâng quy trình kỹ thuật realtime PCR của bạn lên mực cao hơn. Giảm số lượng các phân tích lặp lại, tăng tốc độ phân tích, và giảm đáng kể chi phí cho mỗi mẫu trong quy trình. 
Thiết bị luân nhiệt qTower3 cung cấp công nghệ gia nhiệt và đồng nhất nhiệt độ hiện đại, được phản ánh ngay cho kết quả chính xác hơn.
Dòng sản phẩm qTower3 đưa ra các tiêu chuẩn mới với tính linh hoạt và độ chính xác - cho tất cả các ứng dụng Realtime PCR.

 
Thiết Bị Luân Nhiệt - PCR (Analytik Jena Biometra TAdvanced)
Model: Biometra TAdvanced
Hãng sản xuất: Analytik Jena
Xuất xứ: CHLB Đức
 
Thiết Bị Luân Nhiệt - PCR
Model: Biometra TOne 96/96G
Hãng sản xuất: Analytik Jena
Xuất xứ: CHLB Đức
 
Thiết bị luân nhiệt - PCR
Model: Biometra TRIO
Hãng sản xuất: Analytik Jena
Xuất xứ: CHLB Đức
 
Thiết bị luân nhiệt định lượng - Realtime PCR
Model: qTower3/qTower3 G
Hãng sản xuất: Analytik Jena
Xuất xứ: CHLB Đức
 
Thiết Bị Luân Nhiệt Định Lượng - Realtime PCR (AJ qTower3 84/qTower3 84G)
Model: qTower3 84/qTower3 84G
Hãng sản xuất: Analytik Jena
Xuất xứ: CHLB Đức 
 
youtube
Facebook
Twitter