Thiết bị cộng hưởng spin điện tử (ESR)

Thiết bị cộng hưởng spin điện tử (ESR)

Cộng hưởng spin điện tử (electron) là một công cụ phân tích mạnh mẽ để phát hiện, phân tích và xác định các tính chất đặc trưng của các electron độc thân tồn tại trong vật chất.
Trạng thái của các electron tồn tại trong vật chất có ảnh hưởng rất lớn đến chức năng và tích chất đặc trưng của chúng, vì thế nhiều loại vật chất như vật liệu điện tử, chất xúc tác, mẫu phẩm sinh học được nghiên cứu và đánh giá bằng ESR bất kể trạng thái tồn tại của chúng như rắn, lỏng hoặc khí.
Ngày nay, có nhiều kỹ thuật ESR khác nhau được sử dụng trong trong các nghiên cứu này.

Thiết bị cộng hưởng spin điện tử (ESR)

Model: JES- X3 Series 
Hãng sản xuất: JEOL
Xuất xứ: Nhật Bản

youtube
Facebook
Twitter