Thiết bị chuyển màng (blotting) ướt

Thiết bị chuyển màng (blotting) ướt

Tank-blot là công nghệ chuyển màng cho các protein lớn và nhạy cảm nhiệt độ.
Trong buồng chuyển, các protein sẽ được di chuyển trong buồng đệm đứng nhờ vào dòng điện tạo bởi 02 điện cực.
Công nghệ này tối ưu cho blotting các phân tử lớn (>100 lần, tới khoảng 200 kDa, tùy thuộc vào đặc tính protein) hoặc các protein khó để chuyển bằng các phương pháp khác.
Các model khác nhau: Tankblot Eco-Mini và Tankblot Eco- Max cung cấp khả năng làm mát hiệu quả, nhờ đế làm mát tích hợp tối ưu quá trình chuyển trên các gel kích thước lớn & nhỏ.

Hệ thống điện di trường xung
Model: Rotaphor 8 System
Hãng sản xuất: Analytik Jena
Xuất xứ: CHLB Đức
Điện di gel polyacrylamide

Model: Eco-mini/Eco-maxi
Hãng sản xuất: Analytik Jena
Xuất xứ: CHLB Đức

Điện di gel agarose

Model: Horizon 58/Horizon 11·14/Horizon 20·25
Hãng sản xuất: Analytik Jena
Xuất xứ: CHLB Đức

Thiết bị chuyển màng (blotting) bán khô
Model: Fastblot B43/Fastblot B44
Hãng sản xuất: Analytik Jena
Xuất xứ: CHLB Đức
Điện di gel agarose (Dòng sản phẩm Biometra Compact)

Model: Compact XS/S, Compact M, Compact L/XL, Compact multi-wide
Hãng sản xuất: Analytik Jena
Xuất xứ: CHLB Đức

Thiết bị chuyển màng (blotting) ướt
Model: Tankblot Eco-Mini/Tankblot Eco-Maxi
Hãng sản xuất: Analytik Jena
Xuất xứ: CHLB Đức
 
youtube
Facebook
Twitter