Thiết bị chuyển màng (blotting) bán khô

Thiết bị chuyển màng (blotting) bán khô

Chuyển màng (blotting) bán khô là phương pháp quan trọng để chuyển protein và acid nucleic từ gel polyacrylamide lên màng bitrocenllulose và các loại màng khác.
Thiết bị Fastblot cho phép chuyển nhanh chóng, hiệu quả và đồng nhất các phân tử này, với hệ đệm không liên tục, thiết bị đặc biệt hiệu quả cho chuyển các protein nhỏ và các protein kích thước khác nhau.

Hệ thống điện di trường xung
Model: Rotaphor 8 System
Hãng sản xuất: Analytik Jena
Xuất xứ: CHLB Đức
Điện di gel polyacrylamide

Model: Eco-mini/Eco-maxi
Hãng sản xuất: Analytik Jena
Xuất xứ: CHLB Đức

Điện di gel agarose

Model: Horizon 58/Horizon 11·14/Horizon 20·25
Hãng sản xuất: Analytik Jena
Xuất xứ: CHLB Đức

Thiết bị chuyển màng (blotting) bán khô
Model: Fastblot B43/Fastblot B44
Hãng sản xuất: Analytik Jena
Xuất xứ: CHLB Đức
Điện di gel agarose (Dòng sản phẩm Biometra Compact)

Model: Compact XS/S, Compact M, Compact L/XL, Compact multi-wide
Hãng sản xuất: Analytik Jena
Xuất xứ: CHLB Đức

Thiết bị chuyển màng (blotting) ướt
Model: Tankblot Eco-Mini/Tankblot Eco-Maxi
Hãng sản xuất: Analytik Jena
Xuất xứ: CHLB Đức
 
youtube
Facebook
Twitter