Máy sấy phun ADL311
Model: ADL311
Nhà sản xuất: Yamato
Xuất xứ: Nhật Bản
 
Bộ nhiệt phân CDS-6200 cho Gc và GC/MS
Model: Pyroprobe 6200
Hãng sản xuất: CDS Analytical
Xuất xứ: USA 
Bộ nhiệt phân CDS-6150 cho Gc và GC/MS
Model: Pyroprobe 6150
Hãng sản xuất: CDS Analytical
Xuất xứ: USA
Bộ giải hấp nhiệt kèm đưa mẫu tự động
Model: CDS-7550S
Hãng sản xuất: CDS Analytical
Xuất xứ: USA
Hệ thống chiết pha rắn FMS, EconoTrace
Model: EconoTrace
Hãng sản xuất: FMS
Xuất xứ: USA
Hệ thống chiết pha rắn
Model: TurboTrace PFC 
Hãng sản xuất: FMS 
Xuất xứ: USA
Hệ thống chiết pha rắn
Model: TurboTrace ABN
Hãng sản xuất: FMS
Xuất xứ: USA
 
Hệ thống chiết mẫu pha rắn song song
Model: TurboTrace Parallel SPE
Hãng sản xuất: FMS 
Xuất xứ: USA
Hệ thống chuẩn bị mẫu tổng thể nhanh (model Total Rapid Prep)
Model: Total Rapid Prep
Hãng sản xuất: FMS
Xuất xứ: USA
1
 
2
 
youtube
Facebook
Twitter