Bộ nhiệt phân CDS-6200 cho Gc và GC/MS
Model: Pyroprobe 6200
Hãng sản xuất: CDS Analytical
Xuất xứ: USA 
Bộ nhiệt phân CDS-6150 cho Gc và GC/MS
Model: Pyroprobe 6150
Hãng sản xuất: CDS Analytical
Xuất xứ: USA
Bộ giải hấp nhiệt kèm đưa mẫu tự động
Model: CDS-7550S
Hãng sản xuất: CDS Analytical
Xuất xứ: USA
youtube
Facebook
Twitter