Máy tách chiết AND/ARN tự động, InnuPure C16 touch
Model: InnuPure C16 touch
Hãng sản xuất: Analytik Jena
Xuất xứ: CHLB Đức
youtube
Facebook
Twitter