Sắc ký rây phân tử

Sắc ký rây phân tử

Hệ thống sắc kí rây phân tử (HLC-8420GPC) là hệ thống sắc kí lỏng hoàn toàn tự động cho việc sắc kí thẩm thấu gel, là sự kết hợp giữa hệ thống vận chuyển dung môi kép và hiệu ứng quang học cao làm giảm tín hiệu nền cho hiệu suất cao nhất.
Sắc ký rây phân tử
Model: HLC-8420GPC
Hãng sản xuất: TOSOH
Xuất xứ: Nhật Bản
youtube
Facebook
Twitter