Sắc ký rây phân tử
Model: HLC-8420GPC
Hãng sản xuất: TOSOH
Xuất xứ: Nhật Bản
youtube
Facebook
Twitter