Sắc ký Khí 2D Khối phổ TOF

Sắc ký Khí 2D Khối phổ TOF

AccuTOF GCx-plus là hệ thống khối phổ tiên tiến nhất của dòng sản phẩm AccuTOFTM GC. AccuTOF GCx-plus cung cấp các giải pháp phân tích cho nhiều ứng dụng khác nhau.  
 

Hiệu năng cao
Xác định chính xác thành phần nguyên tố 
Độ chính xác cao về số khối và độ phân giải cao của AccuTOF GCx-plus cho phép xác định chính xác thành phần các nguyên tố, một công cụ mạnh mẽ để phân tích định tính các hợp chất và tạp chất không xác định.

Thu thập dữ liệu tốc độ cao
AccuTOF GCx-plus thực hiện các phép phân tích thông lượng cao bằng Fast GC với khả năng thu thập dữ liệu tốc độ cao (50 phổ/giây). Nó cũng hỗ trợ phép phân tích siêu phân tách GCxGC.

Hàng loạt các kỹ thuật ion hóa và đưa mẫu

Sự ion hóa electron (EI) có hiệu quả với việc thu thập thông tin cấu trúc, việc phát hiện các ion phân tử rất quan trọng trong việc phân tích định tính các hợp chất chưa biết.    
Bên cạnh đó, AccuTOF GCxplus hỗ trợ sự ion hoá hóa học (CI), sự ion hóa trường (FI), sự giải hấp trường (FD) và sự ion hóa quang hóa (PI), là các kỹ thuật ion hóa mạnh mẽ để phát hiện ion phân tử.    
Hệ thống này cũng hỗ trợ các đầu đưa mẫu vào trực tiếp để phân tích các hợp chất có điểm sôi cao và thực hiện phép phân tích nhanh.    
 
Sắc ký Khí 2D Khối phổ TOF
Model: JMS-T200GC
Hãng sản xuất: JEOL
Xuất xứ: Nhật Bản
youtube
Facebook
Twitter