Thiết bị quang phổ đo nồng độ ADN/ARN/Protein

Model: Scandrop2 
Hãng sản xuất: Analytik Jena
Xuất xứ: CHLB Đức

youtube
Facebook
Twitter