Phân tích phổ cộng hưởng từ hạt nhân

Phân tích phổ cộng hưởng từ hạt nhân

Phổ kế có độ ổn định, tốc độ và độ chính xác cao

Bo mạch STS đơn được dùng trong dòng JNM-ECZ cung cấp độ tin cậy lâu dài của độ ổn định phép đo, độ chính xác kỹ thuật số cao của tất cả các tần số bộ truyền và bộ thu, cũng như góp phần làm giảm đáng kể về kích thước phổ kế. Nó có thể không chỉ thực hiện tất cả các chương trình xung được sử dụng trong công việc thường xuyên, mà còn thực hiện các chương trình xung rất phức tạp một cách dễ dàng. Chỉnh sửa chuỗi xung là cũng có thể để cho các chương trình xung được phát triển trong tương lai.

Khả năng mở rộng tuyệt vời

Bộ truyền nhận STS bao gồm một bo mạch đơn mà có thể được mô tả như chính nó là một hệ thống NMR, và có thể truyền 8 tần số, tuy nhiên, trong model JNM-ECZR, bản thân STS có thể được mở rộng để kiểm soát hơn 30 tần số và vẫn nằm trong khung phổ kế nhỏ gọn. Năng lực mở rộng cao này mang đến cho JNM-ECZR khả năng sẽ đáp ứng được các yêu cầu phần cứng trong tương lai.

NMR trong kỷ nguyên kết nối mạng

Với dòng máy JNM-ECZ, mỗi phổ kế và trạm công tác đều có máy tính riêng biệt, được kết nối mạng, do đó các phép đo có thể được thực hiện qua mạng bởi bất kỳ máy tính và người dùng nào được ủy quyền. Vì máy tính phổ kế thực hiện tất cả các phép đo và lưu trữ dữ liệu khởi tạo, nó không có bất kỳ vấn đề nào trong phép đo liên tục và việc lưu trữ dữ liệu khi bị lỗi mạng.

 

JNM-ECZ NMR được trang bị hệ thống thu phát thông minh (Smart Transceiver System - STS) mới được phát triển của JEOL RESONANCE, sử dụng sự kết hợp các công nghệ tích hợp mới nhất về mạch kỹ thuật số và tần số cao. Bằng cách thực hiện đầy đủ bộ đa trình tự đã được khai thác từ các model trước đó, nó có thể quản lý 8 nguồn tần số như là mức tiêu chuẩn. Tất cả các nguồn tần số đều có thể được điều khiển tự do và đồng thời về pha, biên độ và tần số ở tốc độ chuyển mạch cao.
 

 

Phân tích phổ cộng hưởng từ hạt nhân
Model: JNM-ECZ500R
Hãng sản xuất: JEOL
Xuất xứ: Nhật Bản

 
youtube
Facebook
Twitter