Máy sinh khí H2

Máy sinh khí H2

Công ty ErreDue được thành lập bởi một nhóm các chuyên gia giầu kinh nghiệm trong lĩnh vực chế tạo máy sinh khí và làm sạch khí. Các sản phẩm của công ty đáp ứng toàn bộ các yêu cầu về sinh khí và làm sạch khí từ phòng thí nghiệm cho đến trong công nghiệp.
 - Sinh khí và làm sạch khí trong phòng thí nghiệm:
 + Máy sinh khí H2
 + Máy sinh khí N2
 + Máy sinh khí O2
 + Máy sinh khí Zero and Pure Air
 - Sinh khí và làm sạch khí trong công nghiệp
 + Hệ thống sinh khí H2, N2, O2
 + Hệ thống lọc khí
 + Hệ thống pha trộn khí
 + Các hệ thống khí yêu cầu thiết kế riêng

Máy sinh khí N2
Model: GALILEO
HSX: Erre Due - Italy
Xuất xứ: Italy
Máy sinh khí H2
Model: MARS N Series và MARS D series
HSX: Erre Due - Italy
Xuất xứ: Italy
 
youtube
Facebook
Twitter