Máy quang phổ Raman cầm tay

Máy quang phổ Raman cầm tay

NanoRam-1064 là máy quang phổ Raman cầm tay hiện đại, dùng để định tính và xác minh không phá hủy các nguyên liệu thô như: API (Active Phamaceutical Ingredients-Các thành phần dược chất có hoạt tính), tá dược dược phẩm và dược phẩm trung gian.
Máy có thể kiểm tra, phát hiện không cần mở bao bì, bảo toàn, không làm hao hụt và giữ nguyên vẹn mẫu.
NanoRam-1064 hiệu suất cao, giảm thiểu huỳnh quang, do đó có thể xác định hiệu quả nhiều loại vật liệu, kể cả những vật liệu có màu.
NanoRam-1064 có thể phân biệt các loại cellulose, polysorbate và Opadry. NanoRam-1064 hoàn toàn tuân thủ tất cả các quy định quản lý, bao gồm 21 CFR Phần 11 và Phần 1040.10, đồng thời, đáp ứng các yêu cầu của Dược điển Hoa Kỳ <1120>, Dược điển Châu Âu 2.2.48, Dược điển Nhật Bản 2.26, và Hướng dẫn của Dược điển Trung Quốc về Quang phổ Raman.
Raman là một công nghệ được công nhận hoàn toàn tuân thủ đúng các quy định quản lý dược PIC / S & GMP trong việc đảm bảo phát hiện chính xác 100% tính chất của các nguyên liệu ban đầu.

Máy quang phổ Raman cầm tay
Model: NanoRam-1064
Hãng sản xuất: B&W Tek
Xuất xứ: USA
Máy quang phổ Raman cầm tay
Model: TacticID-1064
Hãng sản xuất: B&W Tek
Xuất xứ: USA
  
Sàng lọc ma túy trong nước bọt
Model: ToxReader & ToxWipe-Oral
Hãng sản xuất: Oranoxis
Xuất xứ: USA.
Máy đo nồng độ cồn trong khí thở ACS ALERT™ J4X
Model: ALERT™ J4X
Hãng sản xuất: ACS
Xuất xứ: Canada
Máy đo nồng độ cồn trong khí thở
Model: ALERT™ J5
Hãng sản xuất: ACS
Xuất xứ: Canada
 
youtube
Facebook
Twitter