Máy quang phổ huỳnh quang

Máy quang phổ huỳnh quang

FLUORAT-02 là máy phân tích huỳnh quang đa chức năng dùng cho phân tích thực phẩm, nước, đất vv...Thiết bị này xác định một loạt các chất phân tích dựa trên các kỹ thuật huỳnh quang, quang hóa, phát quang phốt pho (lân quang) và đo quang.

Máy quang phổ tử ngoại - khả kiến
Model: UH5300
Hãng sản xuất: Hitachi
Xuất xứ: Nhật Bản
Máy quang phổ Tử ngoại - Khả kiến
Model: U5100
Hãng sản xuất: Hitachi 
Xuất xứ: Nhật Bản
Máy quang phổ huỳnh quang
Serie: FLUORAT-02
Hãng sản xuất: Lumex Instruments
Xuất xứ: Canada
youtube
Facebook
Twitter