Máy quang phổ hồng ngoại

Máy quang phổ hồng ngoại

Máy quang phổ hồng ngoại Lumex InfraLUM FT- 12 NIR dùng để phân tích nhanh các sản phẩm nông nghiệp, thực phẩm và đồ uống khác nhau. Xác định đồng thời các thành phần / thông số chính với độ chính xác cao nhất, phân tích rất nhanh (1,5 phút) không cần phá hủy mẫu, không yêu cầu chuẩn bị mẫu, được sử dụng thường xuyên, giảm tối đa chi phí phân tích so với các phương pháp hóa ướt thông thường.
Máy quang phổ hồng ngoại
Model: INFRALUM FT-12
Hãng sản xuất: Lumex Instruments
Xuất xứ: Canada
Máy quang phổ FTIR
Model: INFRALUM FT-08
Hãng sản xuất: Lumex Instruments
Xuất xứ: Canada
Máy quang phổ Hồng ngoại (FT-IR)
Model: INFRALUM FT-08
Hãng sản xuất: Lumex Instruments
Xuất xứ: Canada
youtube
Facebook
Twitter