Máy phân tích Raman cầm tay, TacticID-N

Máy phân tích Raman cầm tay, TacticID-N

Máy phân tích Raman cầm tay - nhận diện ma túy và dược phẩm


TacticID®-N là một thiết bị hiện trường cầm tay được thiết kế đặc biệt cho các nhân viên thực thi pháp luật phân tích dạng không tiếp xúc các chất ma tuý, dược phẩm, các chất độn và tiền chất.
Máy quang phổ Raman TacticID®-N đã được kiểm chứng an toàn cho người sử dụng, phát hiện nhanh các hợp chất phi pháp, không làm ảnh hưởng đến tính toàn vẹn của mẫu hoặc chuỗi chứng cứ.

Máy TacticID®-N gồm bộ thư viện phổ toàn diện của hơn 1.000 hợp chất, ngoài ra người sử dụng có quyền cập nhật bổ sung xây dựng cho thư viện thêm đa dạng, nhằm tăng khả năng nhận dạng, phát hiện sớm các chất ma tuý mới.


 

 
Máy phân tích phổ Raman, GemRam
Model: GemRam
Hãng sản xuất: B&W Tek
Xuất xứ: USA
Máy phân tích phổ Raman, i-Raman
Model: i-Raman
Hãng sản xuất: B&W Tek
Xuất xứ: USA
Máy đo phổ Raman cầm tay I-Raman Plus
Model: I-Raman Plus 
Hãng sản xuất: B&W Tek
Xuất xứ: USA
Máy phân tích Raman cầm tay, TacticID-N
Model: TacticID-N
Hãng sản xuất: B&W Tek
Xuất xứ: USA
Máy phân tích Raman cầm tay,
Model: TacticID-GP Plus
Hãng sản xuất: B&W Tek
Xuất xứ: USA
Máy quang phổ xách tay, I-Raman EX
Model: I-Raman EX
Hãng sản xuất: B&W Tek
Xuất xứ: USA
Máy đo phổ Raman xách tay

Model: I-Raman Pro ST
Hãng sản xuất: B&W Tek
Xuất xứ: USA

Máy đo phổ Raman xách tay

Model: I-Raman Pro
Hãng sản xuất: B&W Tek
Xuất xứ: USA

youtube
Facebook
Twitter