Máy hiệu chuẩn dòng hiện số cho thiết bị lấy mẫu khí HV, SIBATA OFD-1

Máy hiệu chuẩn dòng hiện số cho thiết bị lấy mẫu khí HV, SIBATA OFD-1

Tốc độ dòng của bơm lấy mẫu khí thể tích lớn (HV) được hiệu chuẩn với thiết bị chuẩn dòng (root meter).
Thiết bị chuẩn dòng (root meter) thuộc kiểu thiết định tại chỗ, do đó khó hiệu chuẩn tốc độ dòng tại vị trí đo.
Máy đo dòng hiện số Model OFD-1 là máy hiệu chuẩn dòng tại hiện trường cho các thiết bị lấy mẫu khí HV Serie HV-500F/-500R/-700F/-700R / -1000F/-1000R

 
Máy dò dầu
Model: ODL - 1600
Hãng sản xuất: DKK-TOA
Xuất xứ: Nhật Bản
 
Thiết bị đo nước cầm tay
Model: P-40 Series
Hãng sản xuất: DKK TOA
Xuất xứ: Nhật Bản
Thiết bị giám sát sợi amiăng hãng Sibata
Model: F-1K
Hãng sản xuất: SIBATA
Xuất xứ: Nhật Bản
Thiết bị giám sát nồng độ bụi theo thời gian thực hãng Sibata
Model: FLD-1
Hãng sản xuất: SIBATA
Xuất xứ: Nhật Bản
Thiết bị kiểm tra độ khít của khẩu trang, mặt nạ

Model: MT-05U
Hãng sản xuất: SIBATA
Xuất xứ: Nhật Bản

Thiết bị đo chất lượng nước đa chỉ tiêu, TOA-DKK, MM-43X
Model: MM-43X
Hãng sản xuất: TOA-DKK
Xuất xứ: Nhật Bản
Máy lấy mẫu bụi khí thể tích lớn, SIBATA, HV-RW
Model: HV-RW 
Hãng sản xuất: SIBATA
Xuất xứ: Nhật Bản
Thiết bị lấy mẫu khí thể tích lớn, SIBATA, HV-500R
Model: HV-500R
Hãng sản xuất: SIBATA
Xuất xứ: Nhật Bản
Máy đo bụi hiện số, SIBATA, LD-5R
Model: LD-5R
Hãng sản xuất: SIBATA
Xuất xứ: Nhật Bản
Bơm lấy mẫu khí hãng Sibata
Model: MP-W5P
Hãng sản xuất: SIBATA
Xuất xứ: Nhật Bản
youtube
Facebook
Twitter