Máy đo nồng độ cồn trong khí thở ACS ALERT™ J4X

Máy đo nồng độ cồn trong khí thở ACS ALERT™ J4X

Hoạt động trực quan    
Giao diện trực quan, dễ hiểu và các biểu tượng trên màn hình hướng dẫn bạn trong quá trình kiểm tra hơi thở. Người mới sử dụng và các chuyên gia đều đánh giá cao hiệu quả và khả năng sử dụng máy phân tích này tại hiện trường.
    
Mã hóa bằng màu     
Cổng ống thổi phát sáng ba màu khác nhau để chỉ thị dải đo, đồng thời hiện con số có 3 chữ số trên màn hình. Kiểm tra nồng độ cồn / rượu đơn giản, chính xác.    

Cảm biến đáng tin cậy    
ALERT J4X sử dụng cảm biến điện hóa, loại tiêu chuẩn cho những máy kiểm tra độ cồn trong hơi thở dùng bởi lực lượng thực thi pháp luật, đảm bảo cả sự ổn định và chính xác. 
   
 
Máy quang phổ Raman cầm tay
Model: NanoRam-1064
Hãng sản xuất: B&W Tek
Xuất xứ: USA
Máy quang phổ Raman cầm tay
Model: TacticID-1064
Hãng sản xuất: B&W Tek
Xuất xứ: USA
  
Sàng lọc ma túy trong nước bọt
Model: ToxReader & ToxWipe-Oral
Hãng sản xuất: Oranoxis
Xuất xứ: USA.
Máy đo nồng độ cồn trong khí thở ACS ALERT™ J4X
Model: ALERT™ J4X
Hãng sản xuất: ACS
Xuất xứ: Canada
Máy đo nồng độ cồn trong khí thở
Model: ALERT™ J5
Hãng sản xuất: ACS
Xuất xứ: Canada
 
youtube
Facebook
Twitter