Lưu lượng kế chuẩn cho bơm lấy mẫu từ 0.05 đến 5 L/phút (SIBATA FC-M1)

Lưu lượng kế chuẩn cho bơm lấy mẫu từ 0.05 đến 5 L/phút (SIBATA FC-M1)

  • Lưu lượng kế chuẩn để hiệu chuẩn máy bơm lấy mẫu (0.05 đến 5 L/phút.)
  • Thích hợp cho hiệu chuẩn tốc độ dòng chảy của máy MP-ΣNII và MP-W5P, MP-2N
  • Tính năng hiệu chỉnh tốc độ dòng chảy tự động với MP-∑NII, MP-W5P
Thiết bị giám sát sợi amiăng hãng Sibata
Model: F-1K
Hãng sản xuất: SIBATA
Xuất xứ: Nhật Bản
Thiết bị giám sát nồng độ bụi theo thời gian thực hãng Sibata
Model: FLD-1
Hãng sản xuất: SIBATA
Xuất xứ: Nhật Bản
Thiết bị kiểm tra độ khít của khẩu trang, mặt nạ

Model: MT-05U
Hãng sản xuất: SIBATA
Xuất xứ: Nhật Bản

Máy lấy mẫu bụi khí thể tích lớn, SIBATA, HV-RW
Model: HV-RW 
Hãng sản xuất: SIBATA
Xuất xứ: Nhật Bản
Thiết bị lấy mẫu khí thể tích lớn, SIBATA, HV-500R
Model: HV-500R
Hãng sản xuất: SIBATA
Xuất xứ: Nhật Bản
Máy đo bụi hiện số, SIBATA, LD-5R
Model: LD-5R
Hãng sản xuất: SIBATA
Xuất xứ: Nhật Bản
Bơm lấy mẫu khí hãng Sibata
Model: MP-W5P
Hãng sản xuất: SIBATA
Xuất xứ: Nhật Bản
youtube
Facebook
Twitter