Lò lai

Lò lai

Lò lai UVP là thiết bị cung cấp nhiệt độ đồng nhất, kiểm soát chính xác tốc độ quay/lắc của quá trình lai lý tưởng cho các ứng dụng Southern, Northern, Western blots; lai tại chỗ; và gắn acid nucleic lên màng nitrocellulose hoặc nylon.
4 model kích thước khác nhau sẵn có đáp ứng với nhu cầu về lượng mẫu:

  • OV 500,
  • OV 1000,
  • OV 2000,
  • OV 4000,
Tủ thao tác PCR
Model: UVP PCR2/UVP PCR3 HEPA
Hãng sản xuất: Analytik Jena
Xuất xứ: CHLB Đức
Máy nghiền mẫu

Model: SpeedMill PLUS
Hãng sản xuất: Analytik Jena
Xuất xứ: CHLB Đức

Lò lai
Model: OV 500/OV 1000/OV 2000/ OV 4000
Hãng sản xuất: Analytik Jena
Xuất xứ: CHLB Đức
youtube
Facebook
Twitter