Y TẾ
Công nghệ PCR được ra phát minh vào năm 1984 bởi Kary Mullis đã tạo nên một cuộc cách mạng khoa học. Trên nền tảng đó, real-time PCR ra đời và cho đến nay đã trở thành một công cụ mạnh mẽ, ứng dụng rộng rãi trong nghiên cứu và chẩn đoán lâm sàng. 
youtube
Facebook
Twitter