KHOÁNG SẢN
Nhiễu xạ tia X (XRD) là một công nghệ được sử dụng để định tính và định lượng các khoáng chất có cấu trúc tinh thể. Máy phân tích XRD - Olympus có một số khác biệt quan trọng so với các thiết bị XRD thông thường dẫn đến tính di động cao hơn và kết quả phân tích nhanh hơn. Cùng kiểm tra 5 tính năng giúp các thiết bị XRD của chúng tôi sáng tạo và khả thi - duy nhất để phân tích nhiễu xạ tia X tại hiện trường.
Bạn cần một máy phân tích XRF để nhận dạng, phân loại hợp kim nhanh, đáng tin cậy, nhưng XRF nhận dạng hợp kim hoạt động như thế nào? Nó cung cấp thông tin gì? Làm thế nào biết kết quả chính xác? Cách XRF hoạt động từng bước (Step-by-step).
youtube
Facebook
Twitter