DẦU KHÍ
Thiết bị phân tích thủy ngân với độ nhạy siêu cao, đo trong thời gian thực không cần một hóa chất tác nhân nào để loại trừ đường nền trong quá trình đo. Do đó, hầu hết các dạng mẫu đều có thể phân tích trực tiếp mà không mất thời gian chuẩn bị mẫu và làm giầu mẫu trên hỗn hống vàng.
 
youtube
Facebook
Twitter