Hệ thống so màu gián đoạn

Hệ thống so màu gián đoạn

Thiết kế của BluVision tập trung vào phép phân tích trong lĩnh vực môi trường, với các cuvette có độ dài lớn về đường quang dùng để phân tích ở nồng độ siêu thấp (ppb). Các thông số so màu hoàn toàn tự động, đặc biệt dành cho các phòng thí nghiệm môi trường mà có nhiều chủng loại mẫu và các loại nền mẫu. 

Các lĩnh vực ứng dụng điển hình là: Nước uống, nước thải, nước ngầm và nước bề mặt.
Máy OES để bàn - Belec OPTRON
Model: Belec OPTRON
Hãng sản xuất: BELEC
Xuất xứ: CHLB ĐỨC
Máy OES để bàn - Belec IN-SPECT
Model: Belec IN-SPECT
Hãng sản xuất: BELEC
Xuất xứ: CHLB ĐỨC
Máy OES phòng Lab-Belec Vario Lab
Model: Belec Vario Lab
Hãng sản xuất: BELEC
Xuất xứ: CHLB ĐỨC
Máy OES di động - Belec Compact Port HLC
Model: Belec Compact Port HLC
Hãng sản xuất: BELEC
Xuất xứ: CHLB ĐỨC
Máy phân tích phổ Raman, GemRam
Model: GemRam
Hãng sản xuất: B&W Tek
Xuất xứ: USA
Máy phân tích phổ Raman, i-Raman
Model: i-Raman
Hãng sản xuất: B&W Tek
Xuất xứ: USA
Máy đo phổ Raman cầm tay I-Raman Plus
Model: I-Raman Plus 
Hãng sản xuất: B&W Tek
Xuất xứ: USA
Máy phân tích Raman cầm tay, TacticID-N
Model: TacticID-N
Hãng sản xuất: B&W Tek
Xuất xứ: USA
Máy phân tích Raman cầm tay,
Model: TacticID-GP Plus
Hãng sản xuất: B&W Tek
Xuất xứ: USA
Máy quang phổ xách tay, I-Raman EX
Model: I-Raman EX
Hãng sản xuất: B&W Tek
Xuất xứ: USA
youtube
Facebook
Twitter