Hệ thống sắc ký ion Tosoh

Hệ thống sắc ký ion Tosoh

Hệ thống sắc ký ion đầu dò, độ dẫn IC 2010, cung cấp giải pháp phân tích tốc độ cao và đa dạng mẫu. Phân tích 7 Anion và 06 Cation cơ bản, ví dụ: (F, Cl, NO2, Br, NO3, PO4, SO4, Li, Na, NH4, Mg, Ca, K) trong 5 phút.

Hệ thống sắc ký ion Tosoh
Model: IC-2010
Hãng sản xuấtTOSOH
Xuất xứ: Nhật Bản
youtube
Facebook
Twitter