Hệ Thống Robot Phân Tích

Hệ Thống Robot Phân Tích

Dòng máy robot phân tích SP2000 là dòng máy phân tích tự động, linh hoạt cho các phòng phân tích để phân tích các chỉ tiêu  BOD, COD, thuốc thử (ST-COD, TP, TN..), pH, độ dẫn, độ kiềm, Cacbonate/Bicacbonate, độ đục, màu sắc, điện cực chọn lọc ion trong mẫu nước và sự phân bố kích thước hạt trong đất.
Máy OES để bàn - Belec OPTRON
Model: Belec OPTRON
Hãng sản xuất: BELEC
Xuất xứ: CHLB ĐỨC
Máy OES để bàn - Belec IN-SPECT
Model: Belec IN-SPECT
Hãng sản xuất: BELEC
Xuất xứ: CHLB ĐỨC
Máy OES phòng Lab-Belec Vario Lab
Model: Belec Vario Lab
Hãng sản xuất: BELEC
Xuất xứ: CHLB ĐỨC
Máy OES di động - Belec Compact Port HLC
Model: Belec Compact Port HLC
Hãng sản xuất: BELEC
Xuất xứ: CHLB ĐỨC
Máy phân tích phổ Raman, GemRam
Model: GemRam
Hãng sản xuất: B&W Tek
Xuất xứ: USA
Máy phân tích phổ Raman, i-Raman
Model: i-Raman
Hãng sản xuất: B&W Tek
Xuất xứ: USA
Máy đo phổ Raman cầm tay I-Raman Plus
Model: I-Raman Plus 
Hãng sản xuất: B&W Tek
Xuất xứ: USA
Máy phân tích Raman cầm tay, TacticID-N
Model: TacticID-N
Hãng sản xuất: B&W Tek
Xuất xứ: USA
Máy phân tích Raman cầm tay,
Model: TacticID-GP Plus
Hãng sản xuất: B&W Tek
Xuất xứ: USA
Máy quang phổ xách tay, I-Raman EX
Model: I-Raman EX
Hãng sản xuất: B&W Tek
Xuất xứ: USA
youtube
Facebook
Twitter