Hệ Thống Quan Trắc Nước Thải Tự Động

Hệ Thống Quan Trắc Nước Thải Tự Động

  • Giải pháp hoàn chỉnh tự động cho kiểm soát chất lượng nước
  • Chính xác, nhanh chóng, độ tin cậy cao
  • Dễ dàng sử dụng, tiết kiệm tài chính  & thời gian
  • Dễ dàng kiểm soát hệ thống mọi lúc mọi nơi
Máy dò dầu
Model: ODL - 1600
Hãng sản xuất: DKK-TOA
Xuất xứ: Nhật Bản
 
Thiết bị đo nước cầm tay
Model: P-40 Series
Hãng sản xuất: DKK TOA
Xuất xứ: Nhật Bản
Thiết bị giám sát sợi amiăng hãng Sibata
Model: F-1K
Hãng sản xuất: SIBATA
Xuất xứ: Nhật Bản
Thiết bị giám sát nồng độ bụi theo thời gian thực hãng Sibata
Model: FLD-1
Hãng sản xuất: SIBATA
Xuất xứ: Nhật Bản
Thiết bị kiểm tra độ khít của khẩu trang, mặt nạ

Model: MT-05U
Hãng sản xuất: SIBATA
Xuất xứ: Nhật Bản

Thiết bị đo chất lượng nước đa chỉ tiêu, TOA-DKK, MM-43X
Model: MM-43X
Hãng sản xuất: TOA-DKK
Xuất xứ: Nhật Bản
Máy lấy mẫu bụi khí thể tích lớn, SIBATA, HV-RW
Model: HV-RW 
Hãng sản xuất: SIBATA
Xuất xứ: Nhật Bản
Thiết bị lấy mẫu khí thể tích lớn, SIBATA, HV-500R
Model: HV-500R
Hãng sản xuất: SIBATA
Xuất xứ: Nhật Bản
Máy đo bụi hiện số, SIBATA, LD-5R
Model: LD-5R
Hãng sản xuất: SIBATA
Xuất xứ: Nhật Bản
Bơm lấy mẫu khí hãng Sibata
Model: MP-W5P
Hãng sản xuất: SIBATA
Xuất xứ: Nhật Bản
youtube
Facebook
Twitter