Hệ thống phân tích năng lượng nhiệt phát quang ni tơ

Hệ thống phân tích năng lượng nhiệt phát quang ni tơ

  • Có thể điều khiển bằng máy tính thông qua USB hoặc RS232
  • Hoạt động đơn giản và trực quan
  • Nhiệt độ pyrolyser có thể lựa chọn từ 250 đến 700˚C cho chế độ nitro hoặc nitroso
  • Máy nhiệt phân xúc tác 850˚C riêng biệt cho chế độ nitơ
  • Chế độ nitro / nitroso loại bỏ các hợp chất nitơ nhiễu
Hệ thống phân tích năng lượng nhiệt phát quang ni tơ
Model: 800 series TEA
Hãng: ELLUTIA
Xuất xứ: Anh
Hệ thống sắc ký khí (Model: 500-GC)
Model: 500-GC
Hãng: ELLUTIA
Xuất xứ: Anh
 
Hệ thống sắc ký khí (Model: 200-GC)
Model: 200-GC
Hãng: ELLUTIA  INSTRUMENT
Xuất xứ: UK
 
youtube
Facebook
Twitter