Hệ Thống Quan Trắc Nước Thải Tự Động
Model: ONLINE
Hãng sản xuất: TOA-DKK
Xuất xứ: Nhật Bản
Trạm quan trắc tự động không khí xung quanh
Model: AIR POLLUTION MONITORING STATION
Hãng sản xuất: TOA-DKK
Xuất xứ: Nhật Bản
youtube
Facebook
Twitter