Hệ thống điện di trường xung

Hệ thống điện di trường xung

Hệ thống điện di trường xung (PFGE) phân tách các phân tử DNA kích thước lớn-Điện di trường xoay (ROFE)

Hệ thống điện di trường xung Rotaphor cho phép phân tách các phân tử DNA kích thước trên 50kb, vượt giới hạn của điện di agarose thông thường. Công nghệ điện cực xoay độc quyền đảm bảo thiết bị có thể có thể đạt mọi góc điện trường đồng nhất để thực hiện mọi kỹ thuật CHEF, FIGE, PAGE và ROFE trên một thiết bị.

Hệ thống điện di trường xung
Model: Rotaphor 8 System
Hãng sản xuất: Analytik Jena
Xuất xứ: CHLB Đức
Điện di gel polyacrylamide

Model: Eco-mini/Eco-maxi
Hãng sản xuất: Analytik Jena
Xuất xứ: CHLB Đức

Điện di gel agarose

Model: Horizon 58/Horizon 11·14/Horizon 20·25
Hãng sản xuất: Analytik Jena
Xuất xứ: CHLB Đức

Thiết bị chuyển màng (blotting) bán khô
Model: Fastblot B43/Fastblot B44
Hãng sản xuất: Analytik Jena
Xuất xứ: CHLB Đức
Điện di gel agarose (Dòng sản phẩm Biometra Compact)

Model: Compact XS/S, Compact M, Compact L/XL, Compact multi-wide
Hãng sản xuất: Analytik Jena
Xuất xứ: CHLB Đức

Thiết bị chuyển màng (blotting) ướt
Model: Tankblot Eco-Mini/Tankblot Eco-Maxi
Hãng sản xuất: Analytik Jena
Xuất xứ: CHLB Đức
 
youtube
Facebook
Twitter