Hệ thống chiết pha rắn

Hệ thống chiết pha rắn

TurboTrace®ABN SPE là hệ thống chiết pha rắn nhiều cột, nhiều phân đoạn, sử dụng cho các phương pháp chiết pha rắn có yêu cầu nhiều hơn một loại cột tách hoặc phân đoạn.
Hệ thống TurboTrace®ABN Parallel SPE tự động hóa các bước thông thường trong quá trình chuẩn bị mẫu, tăng năng suất và tối ưu hóa công việc của phòng thí nghiệm.
Hệ thống TurboTrace®ABN Parallel SPE tự động hóa các kỹ thuật chiết pha rắn bằng tay hiện tại, các phương pháp ABN hoặc EPA 625 và 8270D, áp dụng cho chiết mẫu phân tích các chất bán bay hơi trong nhiều loại nền mẫu khác nhau. Các chất phân tích được đề cập trong phương pháp bao gồm: khoảng ứng dụng rộng cho các họ chất có trong danh sách, báo cáo kết quả lên đến 100 chất.
Trong dung dịch nước, sự kết hợp của các nhóm chất như: phenols, analines, PAHs, phthalates, thuốc nổ, thuốc trừ sâu, n-nitrosoamines, và các kết qủa khác trong một quy trình nhiều bước của chiết lỏng - lỏng có điều chỉnh pH để chiết tất cả các chất. Thể tích rửa giải lớn (>360 mL methylene chloride) kết hợp các chất phân tích có độ bay hơi cao, thường cho kết quả độ thu hồi thấp và độ chính xác phân tích kém.
TurboTrace® ABN Parallel SPE là hệ thống được thiết kế kín cho tín hiệu nền thấp nhất nhằm mục đích cho kết quả có độ lặp lại và ổn định. Sự kết hợp chiết, làm khô và làm giàu trong một bước cung cấp giải pháp tổng thể cho chuẩn bị mẫu hoàn toàn tự động.
Sau khi hút mẫu vào, nhờ chân không hoặc áp suất dương tạo ra trên các cột SPE, giai đoạn thổi khô được tiến hành sử dụng khí nitơ, bước làm khan này thay thế các kỹ thuật bằng tay thông thường. Các chất cần phân tích sau đó được tách chiết trong các phân đoạn acid và bazơ một cách tự động, được rửa giải trực tiếp vào bộ làm giàu SuperVap®. Tại đó xảy ra quá trình làm giàu dịch chiết tự động đến thể tích cuối cùng, và đặt trực tiếp lọ đựng mẫu vào bộ lấy mẫu tự động, sẵn sàng cho bước phân tích cuối cùng.
Tự động hóa cả quá trình trong một bước, đảm bảo kết quả có độ tin cậy cao nhất trong khoảng thời gian ngắn nhất, loại bỏ được sai số do con người và khả năng nhiễm bẩn.

Hệ thống chiết pha rắn FMS, EconoTrace
Model: EconoTrace
Hãng sản xuất: FMS
Xuất xứ: USA
Hệ thống chiết pha rắn
Model: TurboTrace PFC 
Hãng sản xuất: FMS 
Xuất xứ: USA
Hệ thống chiết pha rắn
Model: TurboTrace ABN
Hãng sản xuất: FMS
Xuất xứ: USA
 
Hệ thống chiết mẫu pha rắn song song
Model: TurboTrace Parallel SPE
Hãng sản xuất: FMS 
Xuất xứ: USA
Hệ thống chuẩn bị mẫu bán tự động model EZprep 123
Model: EZprep 123
Hãng sản xuất: FMS
Xuất xứ: USA
 
youtube
Facebook
Twitter