Hệ thống chiết pha rắn FMS, EconoTrace

Hệ thống chiết pha rắn FMS, EconoTrace

Hệ thống chiết pha rắn EconoTrace SPE là hệ thống chiết và làm giàu một bước, được thiết kế để tối ưu hóa quy trình làm việc của phòng thí nghiệm, tăng năng suất bằng việc tự động hóa các bước chiết mẫu thủ công.
Hệ thống chiết pha rắn EconoTrace SPE sử dụng bơm áp suất dương có độ lặp lại ổn định để thay thế các kỹ thuật chiết lỏng - lỏng thủ công truyền thống. Tự động hóa các phương pháp chiết pha rắn loại bỏ cách làm bằng tay hiện tại và các thiết bị bán tự động lỗi thời.

Hệ thống chiết pha rắn FMS, EconoTrace
Model: EconoTrace
Hãng sản xuất: FMS
Xuất xứ: USA
Hệ thống chiết pha rắn
Model: TurboTrace PFC 
Hãng sản xuất: FMS 
Xuất xứ: USA
Hệ thống chiết pha rắn
Model: TurboTrace ABN
Hãng sản xuất: FMS
Xuất xứ: USA
 
Hệ thống chiết mẫu pha rắn song song
Model: TurboTrace Parallel SPE
Hãng sản xuất: FMS 
Xuất xứ: USA
Hệ thống chuẩn bị mẫu bán tự động model EZprep 123
Model: EZprep 123
Hãng sản xuất: FMS
Xuất xứ: USA
 
youtube
Facebook
Twitter