Hệ thống chiết pha rắn bán tự động model Ezspe

Hệ thống chiết pha rắn bán tự động model Ezspe

Chiết pha rắn nhanh, dễ dàng cho phân tích nước uống và nước thải.

Sử dụng chân không và khí nitơ, EZspe nạp 06 mẫu một cách tự động và thực hiện chiết pha rắn nhanh chóng. Sau bước thổi khô đầu tiên, EZspe rửa lọ đựng mẫu và chuyển dung môi vào cột SPE để chiết các chất phân tích, dung dịch chiết sau đó được làm khan, sử dụng cột natri sulfate để loại bỏ hết nước từ dịch chiết cuối cùng để có thể chuyển trực tiếp vào lọ GC, sẵn sàng cho bước làm giàu cuối trên FMS SuperVap.

 • Vận hành đơn giản - Không sử dụng máy tính hoặc bộ phận điện tử
 • Nhanh - 06 mẫu/phút
 • Công suất cao - 06 mẫu song song
 • Các cột làm sạch được chứng nhận đảm bảo chất lượng cao
 • Lượng dung môi sử dụng ít - Khoảng 50ml/mẫu
 • Không bị hư hỏng do các thành phần điện và cơ khí
 • Sử dụng cột SPE ở tất cả các kích thước khác nhau
 • Làm khô cột bằng chân không và nitơ
 • Làm khan dịch chiết rửa giải trực tiếp
 • Tự động rửa bình chứa 
 •  Giá thành hợp lý, không tốn chi phí đầu tư thiết bị

 

 
youtube
Facebook
Twitter