Hệ thống chiết pha rắn

Hệ thống chiết pha rắn

Hệ thống chiết pha rắn TurboTrace PFC là hệ thống chuẩn bị mẫu hoàn toàn tự động cho phân tích các hợp chất perfluorinated trong nước thải, sử dụng kỹ thuật xanh thân thiện môi trường, cho kết quả ổn định, lặp lại và loại bỏ việc phân tích lại mẫu. Hệ thống được tích hợp sẵn chân không hoặc bơm áp lực để nạp mẫu, đáp ứng tất cả các phương pháp chiết pha rắn (SPE). Sử dụng bơm áp lực để cung cấp dung môi đúng và chính xác cho việc ổn định rửa giải.

Hệ TurboTrace PFC SPE được thiết kế chuyên dụng để tách các chất phân tích từ nhiều loại nền mẫu lỏng như: nước, sữa, nước giải khát hay máu, nước tiểu. Kích cỡ mẫu 2 ml đến 8 lit và sử dụng cùng 01 lọ thu mẫu, có thể lập trình tốc độ nạp mẫu. 1 bơm chân không hoặc áp lực được sử dụng để nạp mẫu lên SPE cartridge hoặc cột với tốc độ nhanh. Dễ dàng xử lý cả trên nền mẫu sạch lẫn nền mẫu khó, phức tạp. Có 01 cảm biến chất lỏng nhận biết việc tải mẫu đã xong, để kích hoạt hệ thống bắt đầu thực hiện các bước tiếp theo.

Hệ TurboTrace PFC SPE làm giàu mẫu lên đến 250 ml trực tiếp vào vial của GC. Module xử lý mẫu được thiết kế phù hợp với tất cả các loại định dạng tiêu chuẩn của cartridges SPE và cột trên thị trường hiện nay.
Để kết quả được đảm bảo, đặc biệt khi giới hạn phát hiện thấp, chúng tôi khuyên dùng cartridges của FMS. 
Hệ thống chiết pha rắn FMS, EconoTrace
Model: EconoTrace
Hãng sản xuất: FMS
Xuất xứ: USA
Hệ thống chiết pha rắn
Model: TurboTrace PFC 
Hãng sản xuất: FMS 
Xuất xứ: USA
Hệ thống chiết pha rắn
Model: TurboTrace ABN
Hãng sản xuất: FMS
Xuất xứ: USA
 
Hệ thống chiết mẫu pha rắn song song
Model: TurboTrace Parallel SPE
Hãng sản xuất: FMS 
Xuất xứ: USA
Hệ thống chuẩn bị mẫu bán tự động model EZprep 123
Model: EZprep 123
Hãng sản xuất: FMS
Xuất xứ: USA
 
youtube
Facebook
Twitter