Hệ thống chiết lỏng cao áp model PLE

Hệ thống chiết lỏng cao áp model PLE

Chiết lỏng cao áp (PFE hoặc PLE) là một phương pháp chiết mới, sử dụng các loại dung môi lỏng ở nhiệt độ và áp suất cao để chuẩn bị mẫu cho phân tích sắc ký khí và sắc ký lỏng.
Chiết lỏng cao áp cũng tương tự như phương pháp chiết Soxhlet, ngoại trừ trong suốt quá trình chiết, điều kiện dung môi bên trong bình chiết PLE tiến tới vùng siêu tới hạn cho kết quả chiết hiệu suất cao hơn.
Sự gia tăng nhiệt độ làm mẫu trở nên dễ hòa tan hơn và đạt được tỷ lệ khuếch tán cao hơn, trong khi đó sự gia tăng áp suất giữ cho dung môi ở dưới điểm sôi. Sự gia tăng nhiệt độ và áp suất làm cho dung môi có thể tiếp xúc mẫu rắn hiệu quả hơn mà không cần lượng lớn dung môi.

Hệ thống chuẩn bị mẫu tổng thể nhanh (model Total Rapid Prep)
Model: Total Rapid Prep
Hãng sản xuất: FMS
Xuất xứ: USA
Hệ thống chiết lỏng cao áp model PLE
Model: PLE
Hãng sản xuất: FMS 
Xuất xứ: USA
youtube
Facebook
Twitter