Hệ thống sắc ký khí ghép khối phổ (GC/MS)

Model: JMS-Q1500GC
Hãng sản xuất: JEOL
Xuất xứ: Nhật Bản

Sắc ký khí khối phổ 3 tứ cực
Model: JMS-TQ4000GC
Hãng sản xuất: JEOL
Xuất xứ: Nhật Bản

 
youtube
Facebook
Twitter