Máy quang phổ hồng ngoại
Model: INFRALUM FT-12
Hãng sản xuất: Lumex Instruments
Xuất xứ: Canada
Máy quang phổ FTIR
Model: INFRALUM FT-08
Hãng sản xuất: Lumex Instruments
Xuất xứ: Canada
Máy quang phổ Hồng ngoại (FT-IR)
Model: INFRALUM FT-08
Hãng sản xuất: Lumex Instruments
Xuất xứ: Canada
youtube
Facebook
Twitter