Điện di gel polyacrylamide

Điện di gel polyacrylamide

Eco-line là thiết bị điện di đứng gel polyacrylamide với hai kích thước:
+ Eco-mini cho gel nhỏ
+ Eco-maxi cho gel lớn.
Thiết kế chắc chắn, Eco-line đảm bảo hoạt động bền bỉ, chính xác để phân tách acid nucleic và protein.
Thiết bị tương thích với các kỹ thuật phân tách khác nhau như: SDS-PAGE, native-PAGE, điện di preparative và gradient cũng như các ứng dụng blotting.

Hệ thống điện di trường xung
Model: Rotaphor 8 System
Hãng sản xuất: Analytik Jena
Xuất xứ: CHLB Đức
Điện di gel polyacrylamide

Model: Eco-mini/Eco-maxi
Hãng sản xuất: Analytik Jena
Xuất xứ: CHLB Đức

Điện di gel agarose

Model: Horizon 58/Horizon 11·14/Horizon 20·25
Hãng sản xuất: Analytik Jena
Xuất xứ: CHLB Đức

Thiết bị chuyển màng (blotting) bán khô
Model: Fastblot B43/Fastblot B44
Hãng sản xuất: Analytik Jena
Xuất xứ: CHLB Đức
Điện di gel agarose (Dòng sản phẩm Biometra Compact)

Model: Compact XS/S, Compact M, Compact L/XL, Compact multi-wide
Hãng sản xuất: Analytik Jena
Xuất xứ: CHLB Đức

Thiết bị chuyển màng (blotting) ướt
Model: Tankblot Eco-Mini/Tankblot Eco-Maxi
Hãng sản xuất: Analytik Jena
Xuất xứ: CHLB Đức
 
youtube
Facebook
Twitter